TPMV2-2553-303ข้ามรุ่น-เล้าโลม

18 พ.ย.ในการทำ MV ครั้งนี้  ผมกับเพื่อนในกลุ่มคิดว่า อาจารย์จะให้ทำ MV แบบให้เลือกเพลง  ไปๆมาๆอาจารย์กลับให้จับสลากเลือกเพลง  ตอนแรกๆที่ได้ เพลง ข้ามรุ่น  พวกผมก็คิดว่าจะไปทำที่ไหน และก็จะวางแผนยังไง  และก็ตกลงกันได้ว่า ไปทำที่บ้านของธนโชติ  ในครั้งแรกที่ไปก็ไม่ได้ทำอะไร ส่วนใครั้งที่ 2 ที่ไป ก็ได้ไปวางแผนกัน ส่วนในครั้งที่ 3 ก็ได้ถ่ายแต่มีปัญหาว่า จะต้องมีคนช่วย  เลยได้ไปชวน ธนดล มาช่วยในการคิดฉากที่จะแสดง พอมาถึงตอนที่ตัดต่อก็มีปัญหา ในการร้องเพลง ปากไม่ตรงกับเนื้อร้อง  จึงใช้เวลาอยู่นานที่จะทำให้ปากตรงกับเนื้อร้อง  ถึงแม้ว่าจะตรงไม่พอดีมากนัก แต่ก็พอไว้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: